2021 Yılında Güneş Enerjisi İzin Belgelerinin Alınmasında Önemli Faktörler

  • Home
  • Rafine Ürünler
  • 2021 Yılında Güneş Enerjisi İzin Belgelerinin Alınmasında Önemli Faktörler
Energia Image

2021 Yılında Güneş Enerjisi İzin Belgelerinin Alınmasında Önemli Faktörler

Bu iş paketinin temel gereksinimi, NPA program bölgesindeki çevresel ve iklimsel zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için potansiyel yenilenebilir enerji işi ve teknoloji çözümleri için bilgi derleyen bir veri tabanının (ve destekleyici özet raporun) geliştirilmesidir. Teknoloji çözümleri, bileşenlerin tasarımını ve üretimini değil, ekipmanın kurulumunu, işletimini ve bakımını kapsar.

Veritabanının amacı, temel çevresel ve iklimsel zorlukları belirlemek ve bu zorluklara yönelik teknolojik ve iş çözümlerini ana hatlarıyla belirtmek ve 8 farklı yenilenebilir enerji teknolojisi kategorisi için bir veri tabanı oluşturmaktır. Yeni ve mevcut yenilenebilir enerji işletmeleri tarafından, işlerini geliştirmede karşılaşabilecekleri zorluklar ve bunların nasıl üstesinden gelineceği konusunda onları bilgilendirmek üzere tasarlanmıştır.

Belirlenen zorlukların nasıl üstesinden gelindiğine dair bir dizi örnek (mümkün olduğunda) vurgulanmıştır. Bu bilgiyi GREBE Projesi'nde yer almayan NPA'daki diğer bölgelere aktarmak amacıyla, yerel işletmelerden teknoloji odaklı RE-çözümlerine ilişkin belirli bölgesel ilgili yenilikler ve akıllı çözümler belgelenmiştir.

Küresel iklim değişikliği Avrupa'yı pek çok şekilde etkiliyor: ortalama ve aşırı sıcaklık ve yağıştaki değişiklikler, daha sıcak okyanuslar, yükselen deniz seviyesi ve karada ve denizde azalan kar ve buz örtüsü. Bu hava olayları ekosistemler, sosyo-ekonomik sektörler ve insan sağlığı ve güvenliği üzerinde bir dizi etkiye yol açmıştır. Aşırı hava koşullarını yeni bir fenomen olarak kabul etsek de etmesek de, iklimdeki değişikliklerin günlük hayatımızda güçlü bir etkisi olacağına şüphe yok.

Geçmiş verilere adaptasyon, mevcut gözlemlenen ve gelecekte tahmin edilen etkiler, önümüzdeki on yıllarda gerekli olacak ve ayrıca küresel iklim azaltma eylemlerini tamamlayıcı olacaktır. Narvik Bilim Parkı, GREBE-Projesinde bununla ilgili bir rapor hazırlamıştır.

Leave A Reply